Bitcoin skulle ju stå emot inflation?

Bitcoins värdeproposition, med sitt begränsade utbud, lyfts ofta fram som en hedge mot inflation. I den miljö vi nu befinner oss i, där bitcoin trots hög inflation sjunker i pris, är det lätt att bli förvirrad och ta det säkra för det osäkra. Många har sålt av hela eller delar av sina innehav och inväntar tydligare signaler vart marknaden är på väg.

Sett över två år så är dock bitcoinkursen fortfarande upp 80 %. Stockholmsbörsens breda index är plus 3 % samma period och amerikanska Dow Jones industriindex är upp drygt 10 %. Bitcoin har således stått emot de allmänna kursfallen tämligen bra även om kursen för stunden handlas drygt 70 % under sitt nuvarande prisrekord. I skrivande stund är Stockholmsbörsen på sin lägsta nivå på 1,5 år. 

 

Varför sjunker bitcoin i pris?

Vad som orsakar detta beror såklart på en rad faktorer. Den ena händelsen efter den andra har avlöst varandra. Först var det pandemi och lockdowns i många länder. Kina hade en strikt policy som begränsade fabrikernas möjlighet att producera många av de varor hela världen är beroende av. Därefter fastnade ett fartyg i Suezkanalen som gjorde att varudistributionen till en rad länder försenades. Sedan blev det krig, följt av energikris. Världens regeringar har haft en universallösning på alla dessa problem och det är att starta den magiska sedelpressen.

Att skapar nya pengar från ingenstans ökar den cirkulerande mängden valuta i systemet som gör att värdet på befintlig valuta späds ut och köpkraften minskar. Stater, centralbanker och regeringarnas aktiva penningpolitik under de senaste åren har ändrat spelplanen totalt. Aldrig tidigare har marknaden varit i ett läge som nu. Vi är på okänt ekonomiskt territorium. 

Inflation och ränta

Vanligen används räntevapnet för att gasa eller bromsa inflationen. Vid risk för högre inflation höjs räntan vanligtvis för att dämpa konsumtion och nya lån. Färre nya lån gör att mindre valuta skickas ut i systemet. När det är höga räntor torde viljan att investera minska och konsumtionen dämpas, vilket får till följd att börskurser sjunker. Just nu är både inflationen och räntorna höga. I ett historiskt perspektiv är räntorna dock relativt låga jämfört med de högsta åren, men ökningstakten nu är dramatisk och påverkar hushållens ekonomi. 

 

Bitcoin står mitt i detta ekonomiska kaos och ser ut att klara det ganska bra. Bitcoin skapades trots allt som en motreaktion till den kraftiga expansionen av statliga pengar som eskalerade efter finanskrisen 2008.