Bitcoin ska öka med 42 000 dollar på en vecka enligt populär modell

I mars 2019 skapade den anonyme före detta institutionella investeraren som går under pseudonymen Plan B, sin Stock-to-Flow-modell (S2F) där han använder knapphet för att kvantifiera Bitcoins värde. Ett år senare introducerade han Stock-to-Flow Cross Asset-modellen (S2FX), som inkluderar guld, silver, diamant och fastighetsdata.

Modellen har uppdaterats flera gånger sedan den först skapades. I den ursprungliga versionen skriver Plan B att hans modell förutspår ett totalt marknadsvärde för Bitcoin på 1 biljon US-dollar och ett genomsnittligt pris på 55 000 USD under innevarande halveringscykel. Sett till det måttet ligger hans modell väldigt rätt. Dock finns det kritiker som menar att hans andra uppdaterade modell som förutsåg en topp på 288 000 USD fallit, vilket fått många att sälja sina investeringar i väntan på en björnmarknad med lägre priser vilket historiskt har skett efter tidigare rekordnoteringar. Plan B å sin sida menar att modellen med det högre priset var modellen om Bitcoin skulle överta en större del av guld och fastigheter som värdelagring.

Golvnivåer

När Bitcoinkursen var som lägst i somras twittrade Plan B sina “golvnivåer” med tänkbara pris vid respektive månadsslut, vilka har visat sig stämma hyggligt bra för augusti, september och oktober. Med bara en dryg vecka kvar på november månad och med en kurs som är 42 000 US-dollar under målkursen ser det mörkt ut för Plan B:s modell. Plan B har 1,6 miljoner följare på Twitter och frustrationen bland hans följare ökar.

 

Så beräknas stock to flow

Med hjälp av Bitcoins nuvarande stock (befintliga coins) och dess påfyllande flow av nya coins går det att beräkna exakt hur många BTC som finns i omlopp vid en given punkt i framtiden. Förutsatt att folk har fortsatt förtroende för Bitcoin bör Bitcoins pris såldes öka i värde när fler vill ha en allt mer knapp resurs.

Modeller är endast en uppskattning och utfallet i PlanB’s modell är självklart ingen garanti. Många kritiserar den medan andra menar att den är så exakt en modell kan vara. Sanningen är nog ett mellanting. Men klart sedan länge är att utbud och efterfrågan hänger ihop. Om färre och färre Bitcoin utvinns men fler och fler vill ha tillgången kommer det troligen ske en värdeökning med tiden.

 

Vill du köpa Bitcoin gör det enklast hos Btcswe.

https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-scarcity-91fa0fc03e25