Bitcoin mining – Svar på den hårda miljökritiken

data center for bitcoin mining

Bitcoin Mining

Bitcoin har tagit emot hård kritik på grund av den höga energikonsumtionen som går åt för att upprätthålla nätverket. Under det gångna året har massmedia attackerat Bitcoin mining och målat ut proof-of-work som ett onödigt energikrävande system som skadar miljön. Nu slår Bitcoinförsvarare tillbaka efter att en ny studie släppts som lyfter fram fördelarna med proof-of-work.

Det har blivit populärt att avskriva Bitcoins proof-of-work system som slösaktigt och miljöskadligt på grund av dess energiåtgång. De flesta stora tidningar har rapporterat att ökningen av Bitcoins användning har lett till att nätverket nu konsumerar lika mycket energi som landet Irland. Mycket pekar på att de siffrorna är starkt överdrivna men även fast man tar siffrorna för sanning så missar man poängen.

Ett av problemen är att vissa försöker dra ett samband mellan antalet transaktioner och energiåtgången för mining, när det i själva verket inte spelar någon roll om ett block är fullt eller tomt, kostnaden förblir densamma.

Ny Studie

En studie utförd av Node Blockchain tar upp en rad anledningar till varför mining har positiva effekter ur en mer långsiktig miljösynpunkt. En av poängerna är att hårdvaran som används för mining följer lagen om minskad avkastning. Detta gör att miners ständigt måste hitta nya metoder för att bli så effektiva som möjligt genom att hitta billigare energikällor. Eftersom mining inte är beroende av dess geografiska position söker miners sig till platser där energi är som billigast. Detta ska i teorin hjälpa att skapa en global mer effektiv energimarknad.

Eftersom miners är beroende av billig energi för att kunna göra ett arbitrage på sin verksamhet söker sig också allt fler miners till förnybar energi. Detta driver innovationen för förnybar energi och exempel på nya initiativ finns det gott om. Ett företag har t.ex. tagit fram en mininghårdvara som tillgodogör energi från s.k. Flaring. Med denna metod fångar man upp överbliven naturgas som släpps ut från oljebrunnar och konverterar sedan detta till elektricitet.

Jämförbart?

Man bör också ta till hänsyn att miningen av Bitcoin endast konsumerar ca 1,5 % av den energi som globala datacenter årligen gör av med. Man vinner sällan på att peka finger men det tåls att ställa frågan varför viss industri är rättfärdigad att använda mycket energi när andra inte är det. Till skillnad från många andra industrier som kräver stora mängder energi har Bitcoin mining en extra stor press på sig att vara energieffektiv, då det är en förutsättning för att verksamheten ska vara lönsam. Miners har bara två val, att vara så energisnåla som möjligt eller att inte tjäna pengar.

Tror du att mining kommer att kunna driva grön el framåt? Lämna gärna en kommentar!

Läs mer om Bitcoin mining i vår Bitcoin FAQ.