Bitcoin Lightning slår rekord 

I söndags uppgraderades Bitcoins blockkedja med Taproot som bland annat ökar användarnas integritet och möjliggör smarta kontrakt på ett helt nytt sätt inom Bitcoinnätverket. Alla funktioner och användningsområden sker inte på Bitcoins huvudlager, själva blockkedjan, utan mycket sker på dess lager Lightning Network. Det är även möjligt att i framtiden göra fler lager eller sidokedjor som kommunicerar med första lagrets Bitcoin. Enkelt uttryckt handlar det om olika lager med olika funktioner som länkas samman och använder Bitcoin och dess 21 miljoner coins i sitt slutna system. 

Onchain är de vanliga Bitcointransaktionerna som går via miners och inkluderas i blocken. Ett block läggs till blockkedjan var tionde minut och innehåller omkring 3500 transaktioner. Offchain är allt som sker utanför huvudkedjan. Lightning Network är ett bra exempel där noder i nätverket har kanaler sinsemellan som för register över var respektive Bitcoin/satoshi finns. Då belastas inte onchainlagret med dessa små transaktioner vilket ökar snabbheten och kostnaden minskar.

När du handlar Bitcoin av oss på Btcswe skickar vi i dagsläget Bitcoin till din onchainadress som genererats av din hardwarewallet eller din plånboksapp i telefonen. För att utsända en transaktion till blockkedjan betalar man en nätverksavgif till de miners som behandlar transaktionerna i nätverket. Kostnaden för denna avgift bestäms utifrån hur stor kö det är i nätverket för stunden och hur många transaktioner som väntar på att få inkluderas i ett kommande block. Btcswe står för denna avgift. 

 

Annat system men samma Bitcoins

Lightning är uppbyggt på ett annat sätt och fordrar en annan typ av Bitcoinplånbok än den man vanligtvis använder för att skicka och ta emot Bitcoin på huvudlagret (onchain). Finessen med Lightning är att transaktionerna är mycket billigare och det sker på sekunden. Istället för att Bitcoinminers ska ta in en liten transaktion i blockens begränsade utrymme så sköter noderna inom nätverket Lightningtransaktionerna. Varje nod som har en kanal med annan nod håller tillsamans reda på vilka transaktion som har skickats mellan två eller fler kanaler och summerar detta och utsänder det till huvudkedjan när kanalen stängs. Eftersom alla noder har samma blockkedja och är sammanlänkade så blir det omöjligt att fuska med transaktionerna även i Lightning Network.

Lightning har vuxit kraftigt under 2021. I skrivande stund ligger 3241,45 Bitcoin låsta i 79 593 kanaler på Lightning Network som därmed innebär att med dagens kurs kan 193 miljoner US-dollar skickas mellan användarna. Det sker direkt utan mellanhänder och kostar ofta bara några få ören per transaktion. 

Bitcoinprogrammerare menar att Lightning och andra lager som byggs ovanpå Bitcoins blockkedja kommer kunna ersätta hela det finansiella systemet såsom vi känner det idag. De säger också att de allra flesta alternativa kryptovalutor kommer tappa sin funktion när samma sak integreras i Bitcoins lager eller sidokedjor.

 

Kom igång med Lightning

Wallet of Satoshi är en bra nybörjarplånbok som du laddar ner där appar finns. För att kunna använda Lightning för att skicka och ta emot Bitcoin måste du ha Bitcoin i din wallet. Den fylls på genom en onchaintransaktion där du flyttar Bitcoin från första lagret till andra lagret. Det kostar som en vanlig transaktion eftersom att transaktionen tar plats i ett block som en miner hittat. När dina Bitcoin landat i din Lightningplånbok och du skickar via Lightning går du istället via kanaler byggda på Lightning Network mellan noderna och nätverksavgiften blir avsevärt lägre.