Bitcoin-Hodlers obrydda om dippen

Analysföretaget Glassnode konstaterar i sin senaste rapport över Bitcointransaktioner att långsiktiga Bitcoininvesterare i mycket liten utsträckning sålt sina innehav trots kraftigt sjunkande priser. 

Bitcoinkursen har i skrivande stund backat nära 20 000 USD sedan toppen i november. Glassnodes analys visar att de långsiktiga investerare, de så kallade longterm hodlers, endast sålt 100 000 BTC. Data visar att 13,4 miljoner BTC fortfarande ägs av denna grupp investerare. 

Denna minskning är för liten för att ge signifikans och skulle lika gärna kunna vara ett avrundningsfel. Data visar att långsiktiga innehavare har lagt till 1,8 miljoner Bitcoin till sina konton sedan januari medan kortsiktigt utbud minskat med 1,4 miljoner Bitcoin i samma period.

Att Bitcoin ändå handlas i denna omfattning men priset är tämligen stabilt kan vara en signal på att Bitcoin har hittat en bra stödnivå där coins köps upp i samma takt som de säljs.

Vissa långsiktiga innehavare har inte rört sin bitcoin på över fem år och över 20 % av alla utvunna Bitcoin är orörda enligt Glassnode.

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

https://www.coindesk.com/markets/2021/12/28/bitcoin-long-term-holders-stay-strong-despite-20k-drop-from-last-months-high/