Bitcoin diskuterades i Alvesta kommunfullmäktige

Btcswe News har tidigare rapporterat om den motion som vår medarbetare Björn Tisjö skickade in till Alvesta kommunfullmäktige i januari i år. Björn var aktiv moderat i nära 20 år och hade tunga kommunala uppdrag, men lämnade dessa i våras. Dels på grund av att han hade blivit så pass påläst om det valutafinansiella systemet att han ville berätta om det för fler, men också för att han insåg att pengarna styr politiken. Spiken i kistan för det politiska engagemanget var dock när moderaterna gick hårt fram med frihetsinskränkningar och krävde vaccinpass, eller snarare inrikespass, för att få röra sig fritt i samhället som han själv beskriver det. 

 

Läs också: Kommun skall utreda Bitcoin-köp

 

Bitcoinmotion i Alvesta 

I tisdags var det alltså dags för kommunfullmäktige att behandla motionen. Den stämplades in på kommunkansliet i januari, anmäldes i fullmäktige i mars och skickades därefter på utredning. Nu var utredningen klar och motionen kom tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Som väntat avslogs den helt utan debatt. Då Björn slutat som politiker kunde han inte delta i den politiska debatten. 

Däremot skapade Björns bitcoinmotion ändå viss diskussion på mötet då han var där i egenskap av allmänhet och utnyttjade den lagstadgade rätten som kommuninvånarna har; att fråga politikerna om kommunens verksamhet. Bitcoin blev indirekt kommunal verksamhet i det ögonblick denna utredning sattes igång. 

 

Kommunstyrelsens ordförande läste innantill från Riksbankens hemsida

Motionen avslogs i fullmäktige med motiveringen att kryptotillgångar saknar underliggande värde och kommunens utredare hänvisade till en utredning Staffanstorps kommun gjort inom samma område. Här kan du läsa Btcswe:s artikel om det förslaget. Den utredningen tog stöd i uttalanden från Finansinspektionen och en brittisk myndighet bland annat, som också menar att kryptotillgångar är osäkra och saknar underliggande värde. Det är helt sant, bitcoin har egentligen inget underliggande värde. Men det har inte guld heller. Värdet är subjektivt och bygger dels på förtroende och men också en överenskommelse att en viss vara ska ha rollen som pengar. Genom historien har den vara med bäst lager/inflödes-kvot valts som pengar. Bitcoin är dessutom inte som övriga kryptovalutor, bitcoin är en egen klass. 

 

Relaterad artikel: Intervju: Avhoppade moderaten föreslår att kommunen ska köpa Bitcoin 

 

Björns motdrag var att fråga kommunstyrelsens ordförande vad vanliga pengar är och hur de skapas. Något som kommunstyrelsens ordförande medgav att han googlat fram i sina förberedeler att svara på frågan. Det var Riksbankens definition han läste innantill i talarstolen som svar, bland annat att “pengar skall behålla sitt värde över tid” och att “pengar är det som samhället kommer överens om att det ska vara”.

Svaret var väntat och Björn förklarade för kommunfullmäktiges ledamöter att inflation inte är en naturlag och att med 2 % inflation halveras pengarnas värde på 36 år. Med 9 % inflation tar det bara 8 år för pengarnas köpkraft att halveras.

Senare under mötet avslogs motionen utan diskussion.

 

Här kan du se klippet från fullmäktigemötet:

 

 

 

 

Sidan 248, ärende 12, Dnr 2022-00044

https://www.alvesta.se/globalassets/handlingar-for-mote-kommunfullmaktige-den-2022-11-22.pdf