Bedrägerier – Så skyddar du dig

Tjänster som erbjuder växling mellan FIAT-pengar och Bitcoin utnyttjas ibland av kriminella för att begå bedrägerier. Bland annat kan offret luras att betala för den kriminellas bitcointransaktion eller bli lurad att skicka bitcoin till ett investeringsbedrägeri.

Bedragare är ofta skickliga på att manipulera sina offer och kan inge en känsla av förtroende. Det finns exempel på offer som blivit uppringda av en bedragare som utger sig för att vara från banken och att offret måste säkra sitt bankkonto genom att signera med sitt BankID. I själva verket signerar offret en betalning för att köpa bitcoin till bedragaren.

Eftersom bitcointransaktioner är omöjliga att reversera är bitcoin som skickats till en bedragare omöjliga att få tillbaka.

Btcswe jobbar för att erbjuda våra kunder så hög säkerhet som möjligt vilket innebär att vi ibland kommer vidta åtgärder och att ställa frågor om dina transaktioner för att skydda dig. Det innebär att vi ibland ber dig om underlag som verifierar att du verkligen har för avsikt att köpa bitcoin och skicka till din egen wallet. Dessa frågor och åtgärder kan verka påträngande men vår avsikt är att försäkra oss om att du som kund inte är utsatt för ett bedrägeri.

Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett bedrägeri är det viktigt att du kontaktar vår support så snabbt som möjligt. Vår support kan ge dig information om transaktionen som är viktigt att inkludera när du gör en polisanmälan.

Typer av bedrägerier

Nedan kan du hitta exempel de vanligaste bedrägerierna, dess definitioner och hur du bäst upptäcker och förhindrar bedrägeriet.

Visning

Telefonsamtal eller röstmeddelanden där någon ringer och utger sig vara från till exempel sjukvården, en myndighet eller ett företag och övertygar dig att följa olika instruktioner, till exempel att använda ditt BankID. Bedragaren kan lura offret att signera en bank- eller Swishtransaktion för att betala för sin bitcointransaktion.

Btcswe ringer aldrig upp våra kunder och ber dem att signera en transaktion. Det är även mycket ovanligt att banken ringer sina kunder och ber dem signera med BankID. Om någon kontaktar dig och utger sig för att vara från en bank eller myndighet, lägg på och ring deras officiella växel eller kundtjänst och fråga om ärendet.

Romansbedrägeri

Romansbedrägerier innebär att offret luras att skicka pengar till brottslingar som manipulerar offret för att vinna deras förtroende och övertyga dem om att de har ett genuint förhållande. De använder språk för att manipulera, övertyga och utnyttja offret att skicka pengar. Ofta manipuleras offret till att tro att de har en romantisk relation till förövaren som hävdar att de behöver pengar för akut medicinsk vård eller för att betala för transportkostnader för att besöka offret om de är utomlands. Bedragaren kan ibland lägga flera månader eller år på att bygga upp en relation. Var mycket försiktig med att skicka pengar till någon du aldrig har träffat.

Investeringsbedrägeri

System som innebär att brottslingar kontaktar offer och övertygar dem att investera i system eller produkter som är värdelösa eller inte existerar. Detta kan vara investeringsprogram som lovar hög avkastning, nya kryptovalutor eller AI-tradingrobotar. Offret luras att skicka bitcoin för att investera i systemet och ibland får kunden se rapporter som visar hur lyckad investeringen är och får offret att skicka ännu mer pengar. När offret sedan vill ta ut sina pengar kan de luras att betala in ytterligare för att täcka uttagsavgifter och dylikt. Det slutar nästan alltid med att inget uttag görs och kontakten med offret upphör.

Om du blir kontaktad av någon som erbjuder dig en unik investeringsmöjlighet så var mycket försiktig. Det finns inga riskfria investeringar och bolag som sysslar med investering och förvaltning av kapital ägnar sig extremt sällan till uppringande verksamhet. Denna tumregel går en lång väg: låter det för bra för att vara sant så är det förmodligen det.