Bank of England sätter igång sedelpressen

Den brittiska centralbanken meddelade igår att de återgår till QE, quantitative easing, där de skapar “nya pengar” för att köpa statsobligationer med långa löptider. Detta hoppas Bank of England ska undvika en global finanskris genom att “använda alla medel att återställa tidigare marknadsförhållanden”.

I spåren av den nya verklighet som råder, där pundet fallit kraftigt mot dollarn, vill den brittiska centralbanken nu återta kontrollen. Skulle situationen förvärras leder till det ännu värre problem än att agera nu enligt Bank of England. När pundet är svagare mot dollarn går allt mer av de brittiska punden till att betala lån prissatta i dollar, vilket leder till sämre inhemsk produktion och konsumtion. 

USA är å andra sidan mitt uppe i sin åtstramning av ekonomin, vilket innebär att pundet på sikt kommer tappa mer mot dollarn, såvida inte USA också ändrar kurs.

De långfristiga köpten av brittiska statsobligationer börjar den 28 september och sägs vara en tillfällig åtgärd för att undvika att försätta företag och hushåll på obestånd. 

QE är ett annat ord för att skapa pengar ur tomma intet, och det får hjulen att snurra på ett tag till. Problemet skjuts på framtiden eftersom det inte finns några gratisluncher. Men så länge notan inte kommit går det att agera som att det finns pengar att betala med. Med mer betalningsmedel i cirkulation finns en överhängande risk för ökad inflation. Hur övriga centralbanker agerar på denna information återstår att se. 

 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation