Author Archives: Redaktör

Bitcoin diskuterades i Alvesta kommunfullmäktige

Btcswe News har tidigare rapporterat om den motion som vår medarbetare Björn Tisjö skickade in till Alvesta kommunfullmäktige i januari i år. Björn var aktiv moderat i nära 20 år och hade tunga kommunala uppdrag, men lämnade dessa i våras. Dels på grund av att han hade blivit så pass påläst om det valutafinansiella systemet […]

Ännu en räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan kraftigt ännu en gång. Efter dagens höjning på 0,75 procentenheter är styrräntan nu 2,5 procent.  Riksbanken menar att inflationen är hög och att den urholkar människors köpkraft. Vidare menar Riksbanken att prognoserna tyder på att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under […]

Ny Riksbankslag från årsskiftet

Riksdagen fattade igår beslut om en ny riksbankslag som börjar gälla den 1 december 2023. Förutom att tidigare huvuduppgifter ligger kvar, som är att hålla inflationen stabil och säkerställa stabilitet i det finansiella systemet, tillkommer nya uppdrag om krisberedskap och Riksbankens ansvar kring kontanthantering. Dessutom utökas möjligheterna att granska Riksbanken.  I nuläget vilar det på […]

Ny definition av riksbankens uppdrag och svensk CBDC?

Den nya riksbankslagen som klubbades igår har varit på remiss hos ett flertal aktörer. De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. En tydlig ändring är skrivningen att prisstabilitetsmålet ändras. Tidigare löd beskrivningen av uppdraget att Riksbanken ska “upprätthålla ett fast penningvärde” men har har nu ändrats till “målet är att […]

Rekordmånga tror på större prisfall inom krypto  

En rapport från analysföretaget Coinshares indikerar att rekordmånga investerare har gått kort mot hela kryptomarknaden. De satsar alltså på att större kursfall är att vänta. Sentimentet bland investerare var negativt förra veckan och det har nu förstärkts ytterligare. Förra veckan var 75% av alla traders negativa och la sina pengar på att bitcoins pris skulle […]

Storbanken JP Morgan patenterar kryptoplånbok

I ett dokument som offentliggjordes den 21 november framgår att den amerikanska storbanken JP Morgan har registrerat ett patent och varumärke som heter JP Morgan Wallet och är tänkt vara en plånbok för virtuella valutor.  Plånboken ska kunna föra över pengar, växla, hantera kryptovaluta, innehålla olika checkkonton och även ha andra finansiella tjänster.  Mike Kondoudis, […]

Joe Biden vill se stark reglering av krypto efter FTX

Den senaste tidens oro på kryptomarknaden och kollapsen av FTX som ledde till att stora värden gick upp i rök, där såväl småsparare som stora företag blev offer för bedrägeriet, har fått USA:s president Joe Biden att vilja agera. På det pågående G20–mötet där världsledare samlas har ämnet diskuterats och det finns viss enighet om […]

Intervju: En av översättarna bakom Bitcoinstandarden

Den inom bitcoinkretsar ikoniska och närmast kultförklarade boken The Bitcoin Standard har nu översatts till svenska. Ett team bestående av flera personer har jobbat hårt med att göra boken tillgänglig för fler. Hittills har The Bitcoin Standard översatts till 36 språk och fler bitcoinentusiaster i andra länder jobbar på att översätta den till sitt språk. […]

Amerikanska bankjättar i pilotprojekt om CBDC

Tillsammans med den amerikanska centralbanken jobbar nu flera amerikanska storbanker och finansjättar på att implementera ett system för digital statsvaluta byggd på blockkedjeteknik. Via denna DLT, Distributed Ledger Technology, kan banker och andra aktörer flytta värde på ett effektivare sätt än idag då gamla banksystem är ineffektiva. Projektet sker inledningsvis i ett försök under 12 […]

Svenska inflationen faller – om “rätt” saker mäts

Statistiska centralbyrån offentliggjorde under tisdagen inflationssiffrorna för oktober månad och konstaterar i sin analys att inflationen faller till 9,3 procent enligt KPIF (Konsumpentprisindex med fast ränta). Månaden innan låg inflationen enligt samma mått på 9,7 procent. Månadsförändringen från september till oktober var -0,1 procent. – Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre […]