Attack mot bitcoin i stor skala

Förra veckan gick kryptovalutan ethereum över till mining via proof-of-stake och det har lyfts fram ett föredöme även för bitcoin. Makthavare, organisationer, miljörörelsen och media opinionsbildar nu starkt för att framställa bitcoins proof-of-work som något dåligt. Den 8 september visade Vita huset sina verkliga intentioner. De vill förbjuda proof of work och därmed bitcoin framgick av ett uttalande.

 

Läs också Exekutiv order om krypto påskiven

 

Bitcoin flyttade 13,1 biljoner dollar under 2021, vilket är mer än vad VISA gjorde. Skillnaden är att bitcoin gör det utan någon betrodd mellanhand som tar en andel av värdet som tack för hjälpen. Bitcoin har heller inga anställda och kan inte användas av staten som ett kontrollverktyg mot befolkningen.

Vita husets uttalanden om proof of work är inget annat än en attack på bitcoin, eftersom bitcoin är en attack på statens penningpolitik. Staten vill inte se pengar flyta in i en tillgång de inte har makten över. Bankerna finansierar kampanjer mot bitcoin och bedriver lobby mot politiker som skapar lagar vilka gynnar bankerna. Politiken och bankerna är tätt sammanbundna.

 

Relaterad artikel: Biden intensifierar krypto-jakten

 

Tack vare miljörörelsen och det nu starka narrativet kring ESG (Environment, Social och Governance) har man dessutom fått allmänheten att bli extra kritisk till bitcoin. Eftersom bitcoin säkras av energi är det lätt för regeringar och makthavare att skylla energikrisen på bitcoin. Det läggs oerhörda mängder tid och kraft från de styrande på att smutskasta bitcoin, trots dess förhållandevis låga andel av den globala energikonsumtionen.

Hade frågan bara handlat om energi och miljö skulle andra energikrävande saker förbjudits för länge sen. Därtill, de kryptovalutor som inte utgör något hot mot bankernas vinstintressen och politikernas makt nämns över huvud taget inte.

Motsägelsefullt: USA:s finansminister alltmer positiv till krypto