Arbetet med svensk e-krona rullar vidare

Riksbanken genomför just nu ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att skapa en digital version av den svenska kronan, en så kallad “e-krona”. Syftet med projektet är att utveckla en teknisk lösning för att ge allmänheten tillgång till och möjlighet att betala med e-kronor, som skulle fungera som ett komplement till kontanter.

 

Se också: E-kronan ett steg närmare att bli verklighet 

 

I den tredje rapporten från e-kronapiloten fokuserar man på hur Riksbanken skulle kunna samarbeta med andra aktörer på betalningsmarknaden för att göra det möjligt för allmänheten att använda e-kronor, samt hur villkorsstyrda betalningar och gränsöverskridande betalningar skulle kunna hanteras.

Ett av de viktigaste resultaten från projektet är behovet av att finna en balans mellan att säkerställa en enhetlig standard för e-kronor och att främja innovation och konkurrens på marknaden. E-kronapiloten har också undersökt möjligheten att genomföra villkorsstyrda betalningar i e-krona, vilket skulle kunna innebära avancerade betaltjänster för användarna men också innebära att mer data kring användarna delas inom e-kronanätverket.

Slutligen har projektet även undersökt hur digitala centralbankspengar skulle kunna förenkla gränsöverskridande betalningar, vilket är en fråga som även har diskuterats inom ett samarbetsprojekt med Bank of Israel, Norges Bank och Bank for International Settlement (BIS).

 

Läs mer:  Vad är CBDC?