Är bitcoin förbjudet?

Bitcoin utmålas ofta som en valuta för kriminella och framställs som en miljöbov. Sanningen är att både den amerikanska dollarn och euron används avsevärt mer inom kriminella kretsar och även storbanker har ertappats med att tvätta pengar via sina vanliga banksystem. Det finns också betydligt värre energiförbrukare än bitcoin så frågan är om detta endast är svepskäl för något annat.

Bitcoin är inte förbjudet. Än. Men frågan är om bitcoin kan förbjudas. Bitcoin är kod och i all enkelhet matematik. Ska ekvationer förbjudas? 

Bitcoin är ett reellt hot mot den finansiella stabiliteten i världen. Just nu styrs stora delar av världsekonomin av byråkrater snarare än den fria marknaden och det skulle bitcoin råda bot på. Kryptovalutor i allmänhet, men bitcoin i synnerhet kan utgöra en konkurrens till nationella valutor och påverka staters förmåga att kontrollera penningpolitiken och ekonomin. Om en betydande del av världsekonomin flyttats till en decentraliserad och för regeringar okontrollerad marknad skulle deras makt tyna bort i takt med varje krona som flyttas till bitcoin. Det är nog den verkliga orsaken till skepsisen mot bitcoin. 

 

Läs också: “Bitcoin på väg att bli irrelevant” – men kan inte stoppas: enligt ECB

 

Bitcoin är fortfarande relativt okänt för många regeringar och finansiella institutioner runt om i världen, vilket kan leda till oro och osäkerhet om dess användning och reglering. Om bitcoin skulle regleras på ett sätt som begränsar dess användning eller om länders regeringar klassar bitcoin som en olaglig verksamhet kan detta minska dess acceptans och användning. Suveräna nationalstater kan se bitcoin som ett hot mot deras monopolställning på pengar, vilket skulle rubba balansen mellan stat och individ. 

El Salvador har som första land i världen gjort bitcoin till lagligt betalningsmedel och tagit bort skatten på tekniska innovationer för att främja den digitala marknaden. Medan några länder förbjuder ser andra möjligheter.