Antalet tillgängliga Bitcoin sjunker

Trots att 19 miljoner Bitcoin är utvunna via mining sedan 2009 finns det i dagsläget bara 2,5 miljoner Bitcoin tillgängliga på handelsplatser och exchanges. Övriga 16,5 miljoner coins är utspridda i ägarnas Bitcoinplånböcker. 

Det beräknas att så många som 4 miljoner bitcoin av dessa 19 miljoner är “bortslarvade”. När kursen var lägre för många år sedan var det många som inte brydde sig inte om att ta back-up på sina bitcoin eftersom värdet var så lågt.

 

Relaterad artikel: Vikten av att äga sina egna Bitcoinnycklar

Utbud och efterfrågan

Exchange reserve är ett samlat mått på potentiella mynt som är redo att säljas på marknaden via de olika handelsplatserna. Om det är många bitcoin på börserna tyder det på att det finns ett säljtryck och när det finns få coins på börserna är säljtrycket lågt.

När få bitcoins finns på börserna betyder det oftast att efterfrågan är högre än utbudet och det blir kamp om de coins som finns tillgängliga.Skulle positiva nyheter komma denna vecka som får fler att vilja köpa bitcoin kommer en ökad mängd köpare buda på en mindre mängd coins vilket historiskt sett får bitcoins kurs att röra sig uppåt.

Hösten 2020 krympte antalet tillgängliga bitcoin och det följdes sedan av flera månder med stigande kurser och All Time High i april 2021. Det finns många bedömare som nu menar att bitcoin befinner sig i samma läge igen.

 

Bitcoinkraschen 2020 stärker tesen 

Tittar vi på det stora kursfallet i mars 2020 så var antalet bitcoin på exchanges på hög nivå när dippen skedde. Säljtrycket var alltså stort och kursen sjönk. 

I samband med kursrusningen för ett år sedan ökande antalet coins på exchanges då många antas ha realiserat sina vinster och kursen sjönk som en konsekvens av att fler säljare än köpare fanns på marknaden. 

 

Bitcoin pris 2022? 

Vad som väntar är svårt att säga men det är mycket som händer inom Bitcoin just nu och det är inte alltid marknaden regerar direkt. På den nyligen avlsutade Bitcoinkonferensen släpptes många positiva nyheter som på sikt bör få Bitcoins kurs att utvecklas positivt för långsiktiga investerare.   

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

graf https://dataguide.cryptoquant.com/exchange-flows-indicators/exchange-reserve-1