Ännu en räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan kraftigt ännu en gång. Efter dagens höjning på 0,75 procentenheter är styrräntan nu 2,5 procent. 

Riksbanken menar att inflationen är hög och att den urholkar människors köpkraft. Vidare menar Riksbanken att prognoserna tyder på att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid, står det i ett pressmeddelande.

 

Förklaringarna till hög inflation går isär

Riksbanken menar att det är hög efterfrågan i kombination med olika störningar i bland annat produktion, transporter och energiförsörjning som har pressat upp prisökningstakten i världsekonomin. 

Btcswe News redaktion menar att det bara är halva delen. Det som främst gör att varor, transport och energi blir dyrare är att mer betalningsmedel finns i cirkulation att köpa en begränsad mängd varor.

Sedan pandemin började har penningmängden i samhället expanderat kraftigt vilket fått konsumentpriserna att gå upp. Om en ökad mängd valuta ska köpa en begränsad mängd varor ökar priserna.

 

Läs också: Svenska inflationen faller – om “rätt” saker mäts

 

Den ökade penningmängden och ränteläget ändrar spelplanen totalt. Aldrig tidigare har marknaden varit i ett läge som nu. Vanligen används räntevapnet för att gasa eller bromsa inflationen. Vid risk för högre inflation höjs räntan vanligtvis för att dämpa konsumtion och lån. När det är höga räntor torde viljan att investera minska och konsumtionen dämpas vilket får till följd att börskurser sjunker. 

 

Riksbanken har haft fel

I princip allt Riksbanken sagt och gjort de senaste åren har varit fel. Allra tydligast är avgående riksbankschefens uttalande om 0-ränta till 2024 som han sa i november 2021 och upprepade under våren 2022. Han sa också att kriget i Ukraina inte skulle påverka Sverige för det handlar om små ekonomier. 

Läs också: 0-ränta till 2024 enligt Riksbanken

 

 

Klippet ovan är sparat från SVT av Björn Tisjö, medarbetare på Btcswe. Björn är författare av Bitcoinhandboken.