Amerikanska inflationen ökar ännu mer

Den amerikanska inflationen fortsätter ligga på en hög nivå. Siffrorna som presenterades idag visade på 7.9%, vilket är en ökning med en procentenhet sedan förra mätningen för en månad sedan. 

På ett år är begagnade bilar upp 40%, drivmedel 38%, kött 13% och elektricitet 9% för att ge några exempel. Det kostar 8.6% mer för hushållets mat nu än för ett år sedan.

Även Europeiska Centralbanken och Euron märker av inflationen. Dagens siffra visade på en inflation om 5,1% att jämföra med den förväntade på 3,2%. Det innebär drygt 50% ökning mot prognos. 

Sedan vi citerade Jerome Powell i november då han varnade för “tillfällig inflation har inflationen alltså fortsatt på hög nivå och även ökat. Uttalandet om tillfällig inflation har man dock justerat och man ser inte längre inflationen som temporär och övergående.

Som vi även skrivit förut ökar den svenska inflationen.

 

Sättet att beräkna inflationen har ändrats och enligt bedömare är den verkliga inflationen närmare 15% Flera konsumentprodukter vävs samman och ett genomsnitt räknar fram den totala inflationen. Mest ökar energi- och matpriset men dessa räknas ej med i den inflationen som nu presenteras. 

– I höstas sade man att det var störningar i leveranskedjan och pandemin som ökade inflationen. Nu heter det att det är kriget i Ukrain. Svenska ministrar kallar det “Putin-priser” när det i själva verket främst är effekterna av en expansiv penningpolitik vi ser. Utspädning av penningmängden är den främsta orsaken till inflation och det tycks ingen tala om, säger Christopher Eriksson, VD Btcswe.

 

Läs mer Amerikansk inflation skenar