Amerikanska inflationen fortsätter skena

Idag presenterades de senaste inflationssiffrorna i USA. Inflationen är nu på 8,3% på årsbasis mot förväntade 8,1%. Det är en liten minskning mot föregående månads siffra men fortfarande långt över de tänkta 2%.

Den ökade inflationen kan delvis förklaras med tillfälligt stigande priser inom sektorer drabbade av omvärldsfaktorer enligt Federal Reserve. Om de volatila livsmedels- och energipriserna tas bort så är ändå kärninflationen 6,2%, vilket också är mer än förväntat men aningen lägre.

Ett sätt att beräkna den underliggande inflationen är att rensa bort de priser som varierar mycket en viss månad. Livsmedel och energi har enligt myndigheterna ökat ovanligt mycket på grund av kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och inflationen presenteras därför både med och utan dessa drabbade sektorer.

USA:s president Joe Biden sa på onsdagen att det var “uppmuntrande” att se en dämpning i årssiffran, men “faktum kvarstår att inflationen är oacceptabelt hög”. “Inflationen är en utmaning för familjer över hela landet och att få ner den är min högsta ekonomiska prioritet”, sa Biden enligt Financial Times. 

 

“Tillfällig” inflation var visst inte så tillfällig

Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken sa i november att inflationen var tillfällig på grund av största leveranskedjor i covidpandemins spår. Då kommenterade Btcswe News det med:

– Leveranskedjan är såklart en orsak till att priserna ökar när utbudet minskar. Men att spä ut penningmängden är den främsta orsaken till inflation och det tycks ingen tala om, säger Christopher Eriksson, VD Btcswe. 

 

Relaterad artikel: Amerikanska inflationen skenar