Amerikanska inflationen faller 

I går presenterades de senaste siffrorna över den amerikanska inflationstakten och den sjönk en aning räknat i årstakt. Trots att inflationstakten rapporterades vara 7,7 % i oktober var det lägre än experterna förväntade sig. Det skapade ett mindre börsrally på eftermiddagen som åtminstone Sverige ser ut att hålla i sig även idag.

Att inflationen inte ökade mer ansågs vara positiva nyheter enligt analytikerna, och det kan vara den vändning många väntat på. För september var inflationstakten i USA 8,2% på årsbasis. Inflationen steg visserligen med 0,4 under oktober men på årsbasis är det ändå en sänkning. Analytikernas förväntningar var en ökning på 0,6 procent. 

Eftersom inflationen mäter prisökningstakten under de föregående tolv månaderna, trodde analytikerna därmed att den skulle hamna på 7,9 procent och inte 7,7 som det nu blev, rapporterar DN

Sveriges riksbank följer och analyserar läget noga. Senare i november kommer deras räntebesked. USA:s minskande inflation skulle kunna innebära att Riksbanken avvaktar med sin stegvisa och aggressiva räntehöjningsspiral. 

Läs också: Bitcoin skulle ju stå emot inflation?