Alla ögon på bitcoins rörelser 

Bitcoin har sjunkit ordentligt i pris sista tiden men förra veckan handlades världens största kryptovaluta på grönt, vilket innebär att kursen rört sig över föregående veckans stängningskurs. Det skickade en signal om återhämtning och många blev genast optimistiska. 

Indikatorn Crypto Fear and Greed index indikerar just nu 28 och “rädsla” på sin 100-gradiga skala. När fallet i kursen var som störst nådde nivån under 10 och låg i flera dagar på 6. Denna indikator är inte vetenskaplig men brukar ofta ge en fingervisning hur sentimentet uppfattas bland investerare. 800-100 motsvarar full eufori där alla är överoptimistiska. 

Bitcoin har mött motstånd vid 23 000 men hittar stöd på 21 000 USD. Det är en viktig psykologisk nivå att vara över 20 000, då det markerar på 2017-års prisrekord. 

Läs också: Bitcoin föll under gamla ATH

 

Experter oeniga

Kryptoanalytikern Kevin Svenson sade till Zycrypto att bitcoin kommer att falla ytterligare och menar att när alla tror ett scenario skall utspelas, inträffar ofta motsatsen. Det faktum att storbanken JP Morgan säger att bitcoin ha bottnat är en indikator på att Svensons resonemang kan stämma. 

En annan kryptoanalytiker, Justin Bennet, säger att bitcoins nedåtgående trend att få kryptovalutan att falla hela vägen till 85400 USD inom kort. 

 

Ingen vet

Vad som skall hända med bitcoins pris i närtid är ovisst. Det som är säkert är att ingen vet. Den som zoomar ut kan dock se en trend, att bitcoin har sina cykler på fyra år som har med halveringen av bitcoins utbud att göra och att det ofta får intresset för kryptovalutan att öka med några års intervall.

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.