90% av alla Bitcoins snart mineade

Idag den 4 november 2021 kl. 9.30 är växelkursen på 1 bitcoin 62 030 US-dollar, vilket motsvarar cirka 532 500 svenska kronor. När detta skrivs är Bitcoin på blockhöjd 708 149 och exakt 18 863 341,5 BTC är mineade av totalt 21 000 000. Nästa block beräknas att hittas om 10 minuter och den miner som hittar blocket först får en blockbelöning på 6.25 BTC. Detta adderas till de nyss nämnda 18 863 341,5 BTC och blocken fortsätter att bilda en kedja enligt samma princip. Ett nytt block skall finnas var tionde minut. Tar det längre tid än så justeras svårighetsgraden att minea ner och vice versa. Detta sköter Bitcoins algoritm själv och det står skrivet i Bitcoins orubbliga källkod.

Det regelverk som omgärdar Bitcoin säkerställs genom dess konsensusalgoritm som i sin tur upprätthålls av alla användare i av nätverket.

Bitcoins blockkedja är även en tidskedja. Var tionde minut i genomsnitt mineas ett nytt block i konkurrens bland alla anslutna Bitcoinminers och varje block som mineas innehåller alla transaktioner som gjorts sedan förra blocket tillsammans med en referens till blocket innan. Det i sig innebär att ingen kan ändra i ett block för att tillskansa sig fördelar. En ändring skulle kräva att alla block som ledde fram till nya blocket också ändras och eftersom varje block bygger på föregående block blir det en matematisk omöjlighet. 

Varje block får ett nummer, eller en blockhöjd i ordningen, vilket möjliggör att man i ett senare skede kan gå tillbaka och se när ett block mineades och vilka transaktioner som var med i det blocket. Det går också att se växelkursen mot dollar vid tidpunkten och i en så kallad blockutforskare går det att se vart respektive transaktion i blocket tagit vägen, det vill säga om Bitcoinen skickats vidare och till vilken plånboksadress. 

En vanlig missuppfattning är att Bitcoin är helt anonymt, detta stämmer inte. Bitcoin är pseudoanonymt vilket innebär att man faktiskt kan knyta transaktionshistoriken till en individ om man har information om vem som är avsändare eller mottagare av transaktion.

Nu under 2021 kommer 90% av alla Bitcoins ha blivit mineade och det exakta datumet när 90 %uppnås beräknas bli den 24 november baserat på de genomsnittliga 10 minuterna mellan blocken. Eftersom svårighetsgraden justeras är det med matematik enkelt att räkna ut när vissa block kommer mineas så när som på några dagar. Vi vet också att 99,99% av alla Bitcoin kommer vara mineade 12 april 2047 och den sista hela bitcoinen beräknas att bli minead 28 september år 2102.

Till ovan skall även nämnas att var fjärde år, eller var 210 000 block, halveras blockbelöningen, den belöning som miners får när de använder sin datorkraft för att minea Bitcoin. Det betyder att de 6.25 BTC som nu är programmerade att hittas var tionde minut halveras till 3.125 BTC vid nästa halvering som bör inträffa den 26 mars 2024.

Bitcoin är kryptografi och matematik, programmerbara pengar som ingen enskild kan påverka. Det är det decentraliserade nätverket som utgör Bitcoin och skyddar det. Bitcoin liknar mer en monetär revolution än en teknisk innovation.

Det är lätt att tro man missat Bitcoin. Tvärtom, för varje dag som går och Bitcoin överlever så blir det mer troligt att Bitcoin är här för att stanna. Att tro man är för sen att köpa Bitcoin som att tro man är för sen att använda internet år 1998.