36 000 kronor dyrare bolån per procentenhet

Svenska Dagbladet har räknat på riksbankschefen Erik Thedéens borånta. Enligt deras uträkning ökar Thedéens årliga räntekostnader med 36 000 kronor för varje procentenhet som boräntan ökar, innan ränteavdrag. Tidningen har försökt få ut information om riksbankschefens räntekostnader sedan han tillträdde i början av året, men Thedéen har vägrat att ge ut det. Samma sak gäller självklart andra med lika stort bolån som Thedéen. 

Efter att tidigare ha vägrat att offentliggöra informationen har det införts nya rutiner. Det framkommer att Riksbankens chef, Erik Thedéen, har två separata rörliga bolån på totalt 3,6 miljoner kronor med boräntor på 3,72 procent och 3,89 procent i början av april, enligt Svenska Dagbladet.

Dessa räntor är lägre än snitträntan för rörliga lån hos svenska bolåneinstitut under samma månad, vilken enligt jämförelsesajten Compricer låg på 4,1 procent. I slutet av april berättade Thedéen för Aftonbladet att han har rörliga lån och att han personligen har känt av effekterna av sina egna räntehöjningar. Han nämnde att han har en rörlig ränta på sina lån och även om han inte kollar på den varje dag har den höjts i takt med marknaden. Han tillade att räntan ligger över tre procent och att det såklart påverkar honom, men inga exakta siffror angavs.

 

Se också: Riksbanken oroliga för stabiliteten 

 

Nu har nya rutiner införts vid finansutskottets kansli i samarbete med riksdagens finansutskott, enligt Svenska Dagbladet. Enligt dessa rutiner måste Riksbankens beslutsfattare från och med april inte bara ange storleken och typen av sina lån, utan även själva räntenivån. Detta har gjorts för att politikerna har bedömt att uppgifterna behöver förtydligas.

Svenska Dagbladet har även fått tillgång till dokument från Kammarkollegiet som avslöjar boräntorna för de andra fem beslutsfattarna vid Riksbanken. Bland dem är Aino Bunge mest belånad med ett lån på 8,7 miljoner kronor, där majoriteten av lånet är bundet. Hennes bundna ränta låg på 1,28 procent i början av april och den rörliga räntan var 3,25 procent. Vice riksbankschef Martin Flodén har inga lån alls. Endast två av riksbankscheferna amorterar regelbundet, och Erik Thedéen är den som amorterar mest med 3 670 kronor per månad.