30% av alla Bitcoin ägs med förlust

Analysföretaget Glassnode rapporterar att 30% av alla Bitcoin hålls med förlust sedan Bitcoin nu handlas under 42 000 USD och många har köpt på en högre nivå än dagens kurs.

Tappet från prisrekordet på 69 000 USD är inte ovanligt utan är snarare något att räkna med som köpare av Bitcoin. Bitcoinägare med några års erfarenhet ser det som en liten korrektion, men hoppas att nivån skall hålla. Historiska data visar att en studs upp borde vara nära förestående men kan självklart inte garanteras.

Under de senaste två åren har Bitcoin haft flera korrektioner men varje gång hittat en ny högre nivå. I mars 2020 när pandemin skakade om börserna tappade Bitcoin ordentligt i pris, vilket även skedde förra året på våren efter den stora tjurrusningen men följdes av att  Kina förbjöd Bitcoinmining. 

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Grafen från Glassnode visar hur många av alla Bitcoin som hålls med vinst.