10 år gamla bitcoins flyttas – intresset stort

Det är ovanligt att stora positioner med gamla och orörda bitcoin flyttas. På Twitter finns flera bot:ar som bevakar bitcoins blockkedja och skickar ut en tweet varje gång en stor position bitcoin flyttas eller när riktigt gamla bitcoins spenderas, eller rättare sagt när gamla coins flyttas och byter UTXO (Unspent Transaction Output). När så sker ger det alltid upphov till spekulationer.

Alldeles nyligen plingade boten:en (Whale Alert) till och notifierade att 5000 bitcoins från år 2010 just flyttats. Det är extremt ovanligt att orörda coins från det som kallas “Satoshi era” flyttas. När de flyttas kommer spekulationer om huruvida de ska säljas eller om en stor val (person eller entitet med många bitcoin, vanligen över 1000 st) vet något och agerar före marknaden.

 

Flera liknande rörelser har skett

Under de senaste veckorna har flera rörelser med gamla bitcoins skett rapporterar U Today. Det är inte klarlagt om de sålts eller om ägarna flyttat dem själv. Det faktum att tusentals bitcoins som legat orörda sedan 2010-2012 helt plötsligt flyttas är av stort intresse. Varför nu – varför inte på högre kurs – görs det gör att undvika ytterligare förlust om kursen sjunker mer – har någon hittat sin gamla dator med bitcoin och är nöjd med en procentuell ökning på fler hundra tusen?

En tänkbar förklaring till rörelserna kan vara omfördelning av kapital eller att ägaren ökar på sin säkerhet. Det är sällan tusentals bitcoins i klumpsumma säljs direkt på marknaden via en växel eller handelsplats. Vanligen används OTC (Over-The-Counter trading) som innebär att en handelsplats är behjälplig och förmedlar kontakten mellan köpare och säljare. Den typen av överlåtelse påverkar inte marknadspriset nämnvärt, jämfört med om t.ex. 3000 bitcoins säljs direkt på marknaden i klumpsumma. Det brukar orsaka en s.k. “flash crash” med kraftiga fall som vanligen återhämtas inom en kort tidsrymd. 

 

Notera att det är tämligen vanligt att bitcoin flyttas i tusental, det är just när helt orörda coins som aldrig tidigare flyttas och legat i samma wallet i över 10 år som intresset alltid blir större.